Informe Salamanca - Pepe Núñez Larraz, la mirada del fotógrafo